سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

مهرداد یحیوی – دکترای مدیریت Business Administration

چکیده:

بنا به تعریف می توان گفت ، فرایند کمی نمودن فعالیتهای انجام یافته ، اندازه گیری عملکرد محسوب می شود. از اندازه گیری عملکرد بعنوان وسیله ای برای پایش سیستم در گذشته استفاده می شده است تا از حرکت سازمان در ر استای دستیابی به اهداف و انتظارات از پیش تعیین شده اطمینان حاصل گردد. به منظور ایجاد تغییر در رویکرد و دیدگاه های پیشین در این زمینه، بریگنال (Brignall.1992) اندازه گیری عملکرد را بعنوان یک موضوع کلیدی برای ایجاد تغییر در یک سازمان معرفی نمود، در این نگرش حتی اندازه گیری عملکرد نقش حیاتی را در توجه و تمرکز به تغییرات در نیازمندیهای مشتریان و اقدامات رقبا دارا بود و در واقع می توان گفت اندا زه گیری عملکرد را یک عامل کلیدی در حصول اطمینان از استقرار موفق استراتژیهای سازمانی معرفی نمود.در یک سازمان عملکردها با توجه به ارتباطات آنها با اهداف مشخص شده در فرآیند مورد اندازه گیری قرار می گیرند.با توجه به مفاهیم اندازه گیری عملکرد در کسب و کارهای نوین و امروزی، اطلاعات مالی سازمان که در گذشته برای کنترل و برآورد انتظارات مدیریت سازمان بکاربرده می شد، مناسب و مطلوب نخواهد بود.