سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محسن چشم براه – کارشناس ارشد مهندسی صنایع مجری پروژه های بهبود دانشگاه صنعتی مالک اشتر
اکبر سلیمانی فرد – کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر مجری پروژه های بهبود دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در شرایط جدید، افزایش فشارهای رقابتی و دشواری های کسب و کار از سویی و محدودیت منابع از سوی دیگر، سازمان ها را به تمرکز بر » شایستگی های اصلی « خود ( با هدف کسب و تقویت مزایای رقابتی ) سوق می دهد . از این رو، انجام فعالیت های غیر اصلی و بخش هایی از فعالیت های اصلی می تواند با استفاده از پتانسیل منابع خارجی صورت پذیرد که اصطلاحاً به این رویکرد، برون سپاری اطلاق می شود . به دلیل ارزش افزایی این رهیافت، سوق یافتن سازمان ها و صنایع به سمت به کارگیری آن رو به افزایش است و در این صورت، نظام مند شدن برون سپاری در سطح سازمان و حل مسایل مربوط به آن، امری اجتناب ناپذیر می نماید . بر این مبنا، مقاله ی حاضر به تشریح مراحل تعریف و اجرای یک پروژه ی شش سیگما به منظور بهبود فرآیند برون سپاری یک صنعت اختصاص یافته و سعی شده تا فعالیت ها، ابزارها، یافته ها و خروجی های هر فاز، حسب مورد و با رعایت اختصار مورد بررسی و تبیین قرار گیرند . این پروژه ی هفت (۷) ماهه، مشخصاً به منظور کاهش زمان دیرکرد در تحویل سفارش های مشتریان، با استفاده از روش شناسی DMAIC تعریف و اجرا شده است .