سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

فرهاد ورپشتی – شرکت توزیع نیروی برق انواحی استان تهران

چکیده:

ور.رد به عرصه ارتباطات و کامپیوتر محیطی را فراهم خواهد ساخت که انسان از حیطه سنتی و بروکراسی های اداری پای به عرصه نوآوری گذارد و انسان که تفکر و حرکتش باعث به حرکت در آوردن مجموعه هاست زمانی تبدیل به موجودی ساکن و فسیل نخواهد شد که خود را با شرایط و محیط خارجی بزور نماید و با استفاده از تجارب گذشته و شناسایی نقاط ضعف مجموعه ها این نقاط را کور و با شرایط موجود سازگار نماید.
شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران شرکتی است که این ضعف و مشکلات را با پوست و استخوان درک و با فکر و تجربه خود در راه بهتر شدن قدم بر میدارد. این تغییرات زمانی ضروری تر بنظر میرسد که بدانیم این شرکت با هویتی جدید و با استقلال کامل بصورت درآمدزایی، پای بر عرصه رقابت با دیگران نهاده است. و به عنوان طلایه دار خدمات نوین در عرصه توزیع انرژی الکتریکی مطرح می باشد.