سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آوید آوخ – دانشجوی کارشناسی ارشد آزمایشگاه تحقیقاتی پردازش سیگنال، دانشکده مه
حمیدرضا ابوطالبی – استادیار آزمایشگاه تحقیقاتی پردازش سیگنال، دانشکده مهندسی برق، دان

چکیده:

در سال های اخیر، استفاده از بیم فرمرهای وفقی و مستقل از فرکانس(Constant Directivity Beam-former: CDB) به منظوربهسازی سیگنال های باندوسیع مانند گفتار، مورد توجه قرار گرفته است. در کارهای قبلی، پارامترهای بیم فرمر به نحوی طراحی می شو ند که ضمن حفظ پاسخ سیستم در جهت دید، توان سیگنال های ناخواسته محیطی در خروجی بیم فرمر حداقل شود . در این تحقیق، با گسترش کارهای قبلی، الگوریتمی ارائه می شود که ضمن برقراری دو مورد قبل(حفظ پاسخ سیستم در جهت دید و حداقل سازی توان سیگنا ل های ناخواسته)، صفرهای کنترل شده ای (هم از نظر زاویه و هم از نظر دامن ه) نیز برای بهبود عملکرد بهسازی , در بیم پترن حاصل تولید م ینماید . شبیه سازی های صورت گرفته برای یک گفتار باندوسیع (با محتوای فرکانسی بین ۳۰۰ تا ۸۰۰۰ هرتز ) و منابع نویزی مختلف، مؤید کارآیی بالای روش پیشنهادی در مقابله با انواع نویزهای جهت دار محیط است.