سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور
تعداد صفحات: ۱۶
نویسنده(ها):
حامد حسن زاده – کارشناس بهره برداری شبکه امور توزیع برق یک رشت
حمید شیرزاد – کارشناس بهره برداری شبکه امور توزیع برق یک رشت

چکیده:
با وقوع خطا در یکی از خطوط شبکه های توزیع و خروج آن خط، بارهای پایین دست آن بی برق شده که لازم است بارهای قطع شده مجدداً تغذیه شوند. فرآیند برقدار کردن مجدد فیدرهای ایزوله شده بازیابی بار نامیده می شود.فرآیند بازیابی بار می تواند شامل قطع برخی از خطوط اصلی و بستن برخی از خطوط مانور به منظور دستیابی به یک آرایش جدید باشد. هدف اصلی فرآیند بازیابی تعیین یک آرایش جدید با حداقل تلفات برای تامین حداکثر بارهای قطع شده و نیز تعیین یک ترتیب بهینه کلید زنی است که قابلیت اطمینان مصرف کننده ها را بهبود دهد. در این میان از مهمترین تجهیزات شرکت های توزیع برق که به شناسایی خطا و بازیابی بار کمک اساسی می نمایند، خطایاب های خطوط فشار متوسط- بیست کیلو ولت- می باشند.در این مقاله قصد داریم، ابتدا به بررسی مفاهیم قابلیت اطمینان، بازیابی بار و مفهوم انرژی توزیع نشده بپردازیم. سپس به بررسی نحوه عملکرد خطایاب ها خواهیم پرداخت و چگونگی نصب و کاربرد آنها را در شبکه های توزیع تشریح می نماییم. در ادامه مکان و حوزه دید هر خطایاب را در نقشه مانوری فشار متوسط(۲۰ کیلو ولت) امور توزیع برق منطقه یک رشت مشخص و مشخصه های اقتصادی برای هر یک از خطایاب را محاسبه و در نهایت معیارهایی نوین، جهت بازیابی بار با توجه به معیارهای فنی و اجرایی و نیز اقتصادی خطایابی ارائه می نماییم