سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان مرادی – دانشگاه تبریز، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مهرداد طرفدار حق – دانشگاه تبریز، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
سیدحسین حسینی – دانشگاه تبریز، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

چکیده:

در این مقاله افزایش قابلیت انتقال در دسترس ATC 1 با به کار بردن یکی از ادوات FACTS 2 به نام SSSC 3 مجهز به عناصر ذخیره ساز انرژی مورد بررسی قرار گرفته است . برای نیل به این منظور تعیین محل نصب و پارامترهای بهینه SSSC هدف قرار داده شده است . در حل این مساله، قیود قابلیت اطمینان، قیود بازة دامنه ولتاژ شینهای شبکه، قیود مربوط به پایداری گذرای ژنراتورها و خطوط و همچنین قید فروپاشی ولتاژ به صورت استاتیک لحاظ شده اند . برای انجام محاسبات، نرم افزار جامعی به زبان دلفی تهیه شده که قابلیت شبیه سازی و تعیین پارامترهای SSSC قرارداده شده برروی خط تعیین شده را دارد . بنا به دلایل زیادی تهیه نرم افزار ضروری می باشد که در مقاله به آنها اشاره شده است . نرم افزار تهیه شده دارای قابلیتهای محاسباتی زیادی میباشد و به کمک آن می توان کلیه محاسبات مربوط به ATC و TTC 4 و میزان بیشینه بهبود آنها بابه کار گیری SSSC را محاسبه کرد