سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کامران عقلمند فیروز آباد – دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه صنعتی مالک اشتر مرکز آموزشی و تحقیقاتی
عباس حاجی کریم – دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه صنعتی مالک اشتر مرکز آموزشی و تحقیقاتی
سعید نهاوندی – دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه صنعتی مالک اشتر مرکز آموزشی و تحقیقاتی

چکیده:

در این مقاله، تاثیر استفاده از روش فرزکاری پنج محور همزمان در بهبود قابلیت ماشینکاری سطوح پیچیده در مقایسه با روش فرزکاری سه محور مورد بررسی قرار گرفته است . برای مدلسازی از نرم افزار SURFCAM و شبیه سازی از نرم افزار VERICUT5.3 استفاده شده است . نتایج حاصل از شبیه سازی نرم افزاری بسیار جالب توجه است . به طوریکه زمان ساخت قطعهای با سطوح پیچیده بوسیله فرزکاری پنج محور همزمان ۶۰ % زمان ساخت بوسیله فرزکاری سه محور است . این امر در کاهش هزینه ساخت و تولید قطعات تاثیر زیادی دارد .