سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهروز زارعی – عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
احسان مرآتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه پیوسته متدولوژیهای متعددی در راستای پاسخگویی به نیازهای کسب و کار امروزی و انطباق سازمانها با شرایط موجود ارائه می گردد . این متدولوژیها با اهداف و نقاط تاکید گوناگون و با بکارگیری ابزارها و روشهای مختلف به بهبود ابعاد خاصی از سازمانها می پردازند . آگاهی از این تفاوتها باعث شناخت دقیقتر متدولوژیها و استفاده موثر از آنها در موقعیتهای متناسب می گردد . این مقاله به تشریح و بررسی تفاوتهای دو روش بهبود سازمانهای پروژه محور می پردازد . روش مهندسی مجدد و مهندسی ارزش هر دو روش تا کنون در موارد متعددی بمنظور بهبود پروژه ها مورد استفاده قرار گرفته اند و ضروری است که بدلیل پیچیده شدن محیط پروژه ها بر پیاده سازی متناسب آنها تاکید گردد