سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امراله قلی نژاد – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش برق، گروه کنترل
حمیدرضا مومنی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش برق، گروه کنترل
وحید جوهری مجد – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش برق، گروه کنترل

چکیده:

این مقاله به ارائه و پیاده سازی روشی جدید در هدایت یک موشک زمین به هوا با قابلیت اندازه گیری نرخ چرخش خط دید می پردازد. دراین روش ، مشتقات مراتب بالاتر زاویه خط دید از روی اندازه گیری نرخ چرخش این زاویه تخمین زدهشده و با ترکیب این مشتقات به تابعی تحت عنوان نرخ چرخش خط دید معادل رسیده و آن را در معادلات شناخته شده و کلاسیک هدایت تناسبی (PN) جایگزین نرخ چرخشی خط دید می کنیم. از ویژگیهای مهم این روش لحاظ کردن دینامیک سایر بلوکهای موشک نظیر آیرودینامیک و سیکر در طارحی بلوک هدایتاست. پاسخ بدست آمده از شبیه سازیها نشان دهنده پاسخ بسیار مناسب روش جدید از لحاظ فاصله از دست دهی و همچنین اندازه شتاب جانبی فرمان داده شده به موشک در طول زمان پرواز است .