سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نرگس محقق – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
عیسی نخعی – استادیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه کردستان

چکیده:

با توجه به پیشرفت بسیار در فناوری اطلاعات ، تحقیقات بسیاری در زمینه کار بردهای مختلف فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین انجام گرفته است . با این حال ، تحقیقات بسیار اندکی در زمینه تاثیر و نحوه به اشتراک گذا ری اطلاعات کیفیت در زنجیره تامین صورت گرفته است .در این مقاله ، با معرفی اصل مدیریت زنجیره کیفیت کلی سعی شده است روابط بین اعضاء زنجیره، فرآیندهای مدیریتی ، زیر ساختارها و مکانیزمهای درگیر در مدیریت زنجیره کیفیت شناخته شود .در ادامه برای پشتیبانی از اصل مدیریت زن جیره کیفیت بوسیله فن آوری اطلاعات و پردازش و گستراندن اطلاعات کیفی در زنجیره تامین مدلی یکپارچه بوسیله کامپیوتر تحت وب معرفی شده است