سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حنیف راست گفتار – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف
جلال الدین شایگان – استاد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

بیش از ۲۰۰ واحد تولیدکنندة کاشی و سرامیک در کشور موجود می باشد که کمتر از ۱۰ درصد این واحدها از فناوری های روز جهان بهره می گیرند و از نظر شاخص مصرف انرژی بسیاری از واحدها در سطح بسیار بالاتری نسبت به مصرف جهانی قرار دارند لذا قیمت محصول تولیدی آنها هم نسبت به قیمت تمام شدة جهانی بیشتر است . صنعت کاشی و سرامیک در دستۀ صنایع کانی های غیر فلزی قرار دارد و سهم مصرف انرژی این صنعت طبق پردازش آخرین آمارگیری سال ۷۶ ، ۸/۳۶ درصد از مصرف انرژی در صنایع کانی های غیرفلزی بوده و نهایتاً ۱/۸۳درصد از مصرف انرژی کل صنعتکشور را به خود اختصاص می دهد . در حال حاضر با توجه به پایین بودن قیمت انرژی در ایران ، هزینۀ مصرف انرژی درصنعت کاشی و سرامیک کشور حدود ۴/ ۱۱ درصد از کل هزینۀ تمام شدة محصول است . در این مقاله پس از اشاره به فرآیندتولید محصولات کاشی و سرامیک و روش های ساخت کاشی و دستگاه های مهم ، به حامل های انرژی در بخش های مختلف تولید در صنعت کاشی و سرامیک و پتانسیل صرفه جویی انرژی کل در این صنعت پرداخته و سپس نگاهی به فعالیتهای صورت گرفته در خصوص ممیزی و بهینه سازی مصرف انرژی در این صنعت در کشورو راهکارهای بهبود مصرف انرژی در آن خواهیم داشت .