سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مقداد صفاری پور – گروه مهندسی مکانیک – دانشکده فنی – دانشگاه تهران
کیوان صادقی – گروه مهندسی مکانیک – دانشکده فنی – دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله، ﺗﺄثیر انواع ‌بازده‌های مکانیکی و حرارتی بر روی کارایی چرخة معکوس برایتون بطور نظری مورد بررسی قرار گرفته‌است. بر اساس نتایج بدست‌آمده در این تحقیق، ﺗﺄثیر بازده توربین برروی کارایی سیکل معکوس برآیتون بیشتر از ﺗﺄثیر بازدة کمپرسور بکار برده شده در آن است. نتایج حاصله همچنین حاکی از آن است که ﺗﺄثیر بازده مبدل حرارتی دما- بالا برروی ضریب کارائی‌کل‌چرخه ، بیشتر از ﺗﺄثیر بازده مبدل حرارتی دما- پایین آن است. بر اساس نتایج بدست آمده در این تحقیق میتوان نتیجه گرفت که در سیستم‌های تهویة مطبوع منازل و ساختمانهای اداری – تجاری، سیکلهای تبرید هوایی برآیتون میتوانند در صورت اصلاح راندمان اجزای متشکلة آن از نظر مصرف انرژی بخوبی با سیکلهای تبرید متداول از نوع تراکم بخار رقابت نمایند.