سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی قاسمی – دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدعلی گلعذار – دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
فخرالدین اشرفی زاده – استاد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
رضا مظفری نیا – دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی مالک اشتر ( شاهین شهر )

چکیده:

در این پژوهش پوشش سرامیکی سیلیکا به روش سل – ژل بر روی نیکل تشکیل شد و سپس تأثیر پوشش حاصل بر مقاومت به خوردگی داغ واکسیداسیون زیر لایه ها بررسی گردید . برای این
منظور نمونه های نیکل پس از آماده سازی سطحی و اسیدشوئی، توسط محلول سل پوشش دهی شدند، سپس عملیات خشک کردن و پخت بر روی نمونه ها انجام شد تا اینکه پوشش سیلیکا تشکیل شد . بر روی پوشش های ایجاد شده آزمایشهای اسپکتروسکوپی پلاسمایی، مطالعات و آنالیز به کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی، اکسیداسیون استاتیک و خوردگی داغ انجام گرفت . نتایج حاصل ا ز انجام آزمایش های خوردگی داغ مشخص کرد که پوشش سیلیکا زیر لایه های نیکل را در دمای o C 500 و o C700 محافظت می کند ولی در دمای o C1000 تأثیر چندانی بر افزایش مقاومت به خوردگی داغ نیکل ندارد . ولی نتایج حاصل از انجام آزمایش های اکسیداسیون استاتیک نشان داد که پو شش در تمامی دماها ) o C500، o C 700 و o C 1000 ) بعنوان یک پوشش محافظ بر روی زیر لایه نیکل عمل می کند .