سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد شیخ زاده – استادیار،دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان
فریده حاجیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبی
فاطمه زمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبی

چکیده:

آبرفتگی بتن در ساعات اولیه پس از بتن ریزی، که ناشی از تبخیر سریع آب در اثر وزش باد، درجه حرارت محیط یا خشکی هوا می باشد، آبرفتگی پلاستیک بتن نامیده می شود. در این تحقیق با استفاده از الیاف پلی پروپیلن، پلی استر و نایلون، اثر استفاده از این الیاف با درصدهای وزنی مختلف بر کاهش ترک خوردگی ناشی از آبرفتگی پلاستیک بتن با استفاده از محاسبه کاهش وزن بتن در فواصل زمانی معین، مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین تاثیر الیاف اکریلیک بر مقاومت خمشی بتن بررسی گردید.نتایج آزمایشات نشان داد که با افزایش ۶ درصد وزنی از الیاف ضایعاتی اکریلیک ، مقاومت خمشی بتن افزایش می یابد . همچنین الیاف پلی پروپیلن با ۰٫۰۸ درصد وزنی (معادل ۲ کیلوگرم در متر مکعب ) تاثیر به سزایی در کاهش ترک خوردگی بتن در اثر آبرفتگی پلاستیک دارد.