مقاله بهبود ميرايي نوسانات سيستم قدرت با استفاده از UPFC بهينه شده توسط الگوريتم ژنتيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران از صفحه ۲۵۱ تا ۲۵۶ منتشر شده است.
نام: بهبود ميرايي نوسانات سيستم قدرت با استفاده از UPFC بهينه شده توسط الگوريتم ژنتيک
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادوات FACTS؛ UPFC؛ الگوريتم ژنتيک
مقاله ميرايي نوسانات سيستم قدرت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهر سيدعباس
جناب آقای / سرکار خانم: همتي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالعلي پور علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله به طراحي کنترل کننده ميراساز براي ميرايي نوسانات سيستم قدرت بر مبناي  UPFCپرداخته شده است. سيستم تحت مطالعه يک سيستم تک ماشينه متصل به شين بينهايت مي باشد. ابتدا مدل خطي به فرم فضاي حالت براي سيستم تک ماشينه متصل به شين بينهايت آورده شده و سپس کنترل کننده مذکور با روش بهينه سازي الگوريتم ژنتيک براي اين سيستم بهينه سازي شده است. تاثير کنترل کننده ميراساز بر ميرايي نوسانات سيستم قدرت از طريق شبيه سازي غير خطي در حوزه زمان نشان داده شده است. همچنين براي نمايش ويژگي هاي کنترل کننده طراحي شده نتايج اين کنترل کننده با يک کنترل کننده کلاسيک مقايسه شده که نتايج برتري کنترل کننده طراحي شده را نسبت به کنترل کننده کلاسيک نشان مي دهد.