سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حمیدرضا نویدی – گروه ریاضی دانشگاه شاهد
مرتضی رحمانی –
زهره عبداللهی –

چکیده:

در این مقاله الگوریتمی برای بهبود ناسازگاری ماتریس مقایسه زوجی ارا ئه می شود. به کمک خطای ضربی درایه های ماتریس مقایسه زوجی، در هر مرحله " ماتریس خطای ضربی " تعریف شده و بزرگترین عنصرماتریس خطای ضربی را با استفاده از مقدار سازگار مطلوب تعدیل می نماییم؛ این روند را تا بدست آوردن اندیس سازگاری مطلوب ادامه میدهیم