سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا غلامی – گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشکده فنی دانشگاه تهران
سعید نادراصفهانی –

چکیده:

در این مقاله بهبود الگوریتم های خانواده MMA بررسی شده است. برای MMA پنجره شده الگوریتم پنجره ای ترکیبی معرفی شده است بطوری که از مزایای دو الگوریتم
پنجره ای موجود بهره جسته و عملکرد بهتری نسبت به آنها نشان می دهد. در ادامه روش سفید کردن قبل از همسان ساز کور جهت بهبود عملکرد الگوریتم های کور معرفی شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای مقایسه الگوریتم ها از شبیه سازی کامپیوتری استفاده شده است.