سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

میراسماعیل میرنبی بابلی – دکتری تخصصی فناوری اطلاعات
سیده آسیه میرنبی – مهندسی برق و الکترونیک
نفیسه محمودزاده – مهندسی برق والکترونیک

چکیده:

دراین مقاله با استفاده از سیستمهای اثر انگشت و امواج رادیویی شناسایی افراد در ادارات سازمان ها خصوصا در مکانهای نظامی مثل پادگان ها رامورد بررسی قرار داده و از ورود و خروج آنها به طور دقیق کنترل به عمل اوریم تا بتوان با استفاده از این سیستم در پادگان ها بجای حالت سنتی آن افزایش سرعت درمراحل سلسله مراتبی را موجب شده امنیت بالاتر رفته دقت درورود و خروج سربازان بیشتر شده و آمار دقیقی از سربازانی که درحال حاضر در پادگان ها به سرمیبرند بدست آید و از طریق این آمارها میتوان در امور دیگری همچون تعداد غذا به تعدا کافی برای سربازان تعداد افرادی درحال حاضر سمینار شرکت کرده اند افرادی که به هر دلیلی از شرکت در مراسم مختلف خودداری می کنند استفاده کرد افزایش قابلیت اطمینان و امنیت و جلوگیری از سوء استفاده های محیطی نتایج نشان میدهد که روش پیشنهادی افزایش قابلیت امارگیری و گزراش گیری را بهدنبال داشته و درنهایت با افزایش امنیت بهره وری را افزایش میدهد که درحالت سنتی بدین گونه نمی باشد.