سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

طیبه قاسم پور – آزمایشگاه ماده چگال ، دانشکده علوم پایه گیلان ،
سید محمد روضاتی – آزمایشگاه ماده چگال ، دانشکده علوم پایه گیلان ،
صابر فرجامی – آزمایشگاه ماده چگال ، دانشکده علوم پایه گیلان ،

چکیده:

دراین مقاله لایه های نازک توسط روش تبخیر اشعه الکترونی درغیاب اکسیزن و دردمای ۲۵۰ تهیه شده اند و بعد از تهیه اکسیداسیون نمونه ها درمحیط هوا دردماهای ۲۰۰،۳۰۰،۴۰۰ و ۵۰۰ درجه سانتیگراد برای زمان انجام گرفته و میزان تغییرا ت درویژگی اپتیکی والکتریکی تحت تاثیر دمای محیط بررسی شده است که دراغلب موارد به سبب بهتر شدن ساختار بلوری ویژگی لایه بهبود می یابد برای مشخصه یابی نمونه ها ازویژگیهای اپتیکی لایه ها واثرهال برای بررسی ویژگی های الکتریکی استفاده شده است .