سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
مرجان داوری کتی لته – دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی مواد غذایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
محمدحسین عزیزی – دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه تربیت مدرس
فاطمه فاضلی – عضو هیات علمی گروه صنایع غذایی ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:
مواد غذایی عملگرا ، مواد غذایی هستند که در برگیرنده دست کم یک خاصیت سلامت بخش و به اثبات رسیده، افزون بر ارزش تغذیه ای پایه خود میباشند و بصورت هدفمندخصوصیت عمده ترکیبات هدفمند شامل : از ترکیبات . توسط تولید کنندگان مواد غذایی تولید ، یا توسط متخصصان تغذیه توصیه شده و توسط مصرف کنندگان مصرف می گردند.طبیعی بدست می آیند ، بعنوان بخشی از رژیم غذایی روزانه مصرف می شوند و در فرایند ویژه ای در بدن تاثیر مثبت دارند ، مثلا ایجاد تاخیر در پیری و جلوگیری از بیماری راههای بهبود خصوصیات عملگرایی محصولات گوشتی مانند: استفاده از مکملهای غذایی عملگرا در تغذیه دام وطیور ، افزودن ترکیبات عملگرا در حین فرایند به گوشت , بعضی از این مواد زیست فعال افزوده شده به گوشت بر پایه ترکیبات اصلی گوشت می باشند مانند کارنوزین، آنسرین، گلوتاتیون، کراتین که در سلامت مصرف کننده تاثیر مثبت دارند و که تاثیر مثبت در کنترل واکنش های خاص در بدن دارد . ایجاد ترکیبات عملگرا مثل پپتیدهای بایواکتیو در طول فرایندهای عمل آوری، تخمیر و هیدرولیز این مقاله بر روی افزودن مواد عملگرای مختلف بعنوان مکمل غذایی به غذای دام مانند اسید لینولئیک کونژوگه) CLA اسیدهای چرب امگا 3، ویتامین ،)E ، سلنیم، افزودن تولید ترکیبات عملگرا در طول فرایندهایی ترکیبات هدفمند در طول فرایند مانند : پروتئین های گیاهی، گیاهان داروئی و ادویجات ، پروبیوتیک ها و باکتریهای اسید لاکتیک و مانند : فرایند عمل آوری، تخمیر و هیدرولیز، همچنین تاثیرات مثبت تغذیه ای و تکنولوژیکی این مواد بر روی گوشت و محصولات گوشتی متمرکز می شود