سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

دکتر بهزاد ابولعلائی – دکتری مدیریت منابع انسانی
کیمیا کردرستمی – لیسانس مدیریت بازرگانی

چکیده:

بسیاری از صاحبنظران برجسته سازمان معتقدند منابع انسانی توسعه یافته و واجد شرایط (Competent) تنها مزیت رقابتی پایدار سازمان ها است. نقش منابع انسانی در شرکت هایی که به ارائه خدمات مستقیم به مشتریان می پردازند، حساس تر و سرنوشت سازتر است.در انجام مصاحبه ها نیز سوالات به نحوی تنظیم شده بود که استانداردهای برتر جهانی را مورد توجه و پوشش قرار می داد به صورتی که به استناد پاسخ ذینفعان به سوالات مصاحبه، این امکان فرام می آمد که نقاط ضعف و قوت فرایند توسعه منابع انسانی در شرکت سایپا یدک در مقایسه با استانداردهای روز تعیین و تحلیل شود. علاوه بر تحلیل و تفسیر اطلاعات به دست آمده از مصاحبه ها، برخی راه کارهای اجرایی و کاربردی نیز ارائه گردید، که این تحلیل ها می تواند به مدیران ذیربط شرکت کمک کند تا فرایند توسعه منابع انسانی شرکت را به استانداردهای جهانی نزدیک تر کرده و بر اثربخشی این فرایند بیفزاید. بعلاوه در خصوص اهمیت، ابعاد و تکنیک های مربوط به دو زیر فرایند اصلی HRD یعنی نیاز سنجی آموزشی و سنجش اثربخشی آموزش ها بحث و تحلیل شده است. جهت انجام موفق و اثربخش نیازسنجی و سنجش اثربخشی آموزش ها کارگاه های آموزشی برای دست اندرکاران حوزه توسعه منابع انسانی شرکت اجرا گردید و با استفاده از تمامی خروجی های به دست آمده حاصل از مطالعات، کارگاه ها و مصاحبه ها، دستورالعمل، فرم ها و گردش کار جدید جهت اجرای هرچه بهتر فرایند نیازسنجی اجرا و اثربخشی آموزش شرکت تدوین گردید.