سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمیه لگزیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مهدی یعقوبی – دانشگاه فردوسی مشهد
حمیدرضا پوررضا –

چکیده:

شناسایی چهره همواره به عنوان یکی از مسائل مهم در تشخیص هویت اشخاص مورد توجه بوده است. یکی از روشهایی که در حل این مسئله به کار گرفته شده روش فراکتالی است. کد کردن فراکتالی تصویر با روشهای مختلفی از جملهWFND و FNDبرای شناسایی تصویر استفاده شده است. در این تحقیق روشهایFuzzy-EWFND و Fuzzy-EFNDبرای شناسایی تصویر به ترتیببر پایهWFND و FNDارائه شده است. در این روشها بجای استفاده از کل تصویر چهره برای ایجاد کد فراکتالی، تنها از نقاط موجود بر لبه ها استفاده می شود چرا که این نقاط برخلاف نقاط صاف چهره در یک فرد پس از گذشت مدت زمان طولانی از تغییرات کمتری برخوردار هستند. استخراج لبه ها برای قابلیت انعطاف بیشتر و حذف نویز به روش فازی انجام می شود. پایگاه تصاویر مورداستفادهvidTIMIT، می باشد. آزمایشها نشان می دهند که روشهای ارائه شده ضمن کاهش قابل ملاحظه بار محاسباتی روشهای پایه،قادرند دقت و کارایی شناسایی را نیز افزایش دهند