سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مسعود گراوانچی زاده – استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز، ایران
سلمان کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق، مخابرات ، دانشگاه تبریز، ایران

چکیده:

فیلترهای شانه ای غیر فعال (Passive) به عنوان یکی از قدیمی ترین انواع فیلترها همواره مورد توجه بوده اند. کاربرد گسترده این فیلترها در شاخه های مختلف علوم نظیرمهندسی پزشکی، مخابرات، کنترل و پردازش اطلاعات سبب گردیده است تا محققین همواره به دنبال یافتن راه هایی جهت بهبود پارامترهای مختلف این فیلتر ها باشند. در اینمقاله روش جدیدی برای طراحی فیلترهای شانه ای (Comb Filter) با استفاده از مشخصات معادل در طراحی فیلترهای تاخیر کسری (Fractional Delay Filter) ارائه می شود. برای این منظور پس از استخراج پارامترهای سیستم مورد مطالعه، مشخصات فیلتر شانه ای موردنظر بدست می آید. سپس این مشخصات به پارامترهای معادل جهت طراحی فیلتر تاخیری کسری تبدیل می شود و با استفاده از روش پیشنهادی فیلتر شانه ای مطلوب طراحی می گردد.