سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جهانگیر شایان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
عزت اله محمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

چکیده:

تحقیق حاضر به منظور مدلسازی و بهینه سازی جوشکاری نقطه ای انجام گرفته است پارامترهایی که در نظر گرفته شده شامل جریان الکتریکی، نیروی الکترود، زمان جوشکاری و ضخامت ورق بوده و هدف انجام فرایند با کمترین میزان مصرف انرژی و در عین حال داشتن بیشترین استحکام می باشد بدین منظور با استفاده از داده های آزمایشگاهی ( ۳۰ آزمایش با استفاده از روش طراحی مرکب مرکزی ) و سپس به کمک روش سطح پاسخ مدلسازی فرایند انجام شده و به کمک مدل حاصل بهینه سازی انجام گرفته است برای بهینه سازی از روشهای عددی استفاده شده است مبنای بیشتر روشهای عددی تولید دنباله ای از مقادیر تقریبی است که به سمت تابع هدف بهینه میل می کنند دراین مقاله برای حل مسئله یک بعدی از روش درونیابی درجه سوم استفاده شده است همچنین از روش گرادیان مزدوج برای انتخاب بردار جستجو استفاده شده است به کمک این روش ترکیبی پارامترهای کیفیت جوش افزایش زیادی یافته اند.