مقاله بهبود پاسخ گشتاور و کاهش خطاي سرعت در کنترل مستقيم گشتاور موتور القايي با استفاده از منطق فازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مهندسي برق مجلسي از صفحه ۶۷ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: بهبود پاسخ گشتاور و کاهش خطاي سرعت در کنترل مستقيم گشتاور موتور القايي با استفاده از منطق فازي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبيه سازي موتور القايي
مقاله کنترل مستقيم گشتاور
مقاله منطق فازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فخاري زاده بافقي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: منهاج محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: صديقي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله سرعت يک موتور القايي با استفاده از روش کنترل مستقيم گشتاور(DTC)  کنترل شده است، که در آن به منظور بهبود پاسخ گشتاور و کاهش خطاي سرعت از منطق فازي براي طراحي کنترلر سرعت استفاده گرديده است. روش کنترل مستقيم گشتاور داراي پاسخ گشتاور بسيار سريع مي باشد، و با توجه به اينکه اين روش در مقابل تغييرات بار ناگهاني مقاوم عمل مي کند، از آن استفاده شده است.همچنين با توجه به توانايي منطق فازي در حل مسايل پيچيده و غيردقيق و به منظور بهبود عملکرد کنترل سرعت موتور القايي از منطق فازي نيز براي طراحي کنترلر سرعت بهره گرفته شده است. نتايج بهبود قابل ملاحظه اي را در پاسخ گشتاور و کاهش خطاي سرعت نشان مي دهند.