سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

رضا قاضی – دانشگاه فردوسی مشهد ایران
سهراب نادری – دانشگاه فردوسی مشهد ایران

چکیده:

یکی از کاربردهای ابر رسانای ذخیره کننده انرژی مغناطیسی (SMES)1 ، افزایش میرایی و بهبود پایداری سیستم های قدرت می باشد . عملکرد مؤثر این جبرانگر به میزان قابل توجهی به استراتژی کنترلی بکار رفته در آن بستگی داشته و متناسب با قوام سیگنالهای کنترلی می تواند عکس العمل مؤثری را از خود در مقابل اغتشاشات وارده به سیستم به نمایش
بگذارد . در این مقاله کنترلر فازی جدیدی مبتنی بر روی جدول جستجوی فازی ۲ ، جهت بهبود پایداری سیستم قدرت پیشنهاد شده است، هدف اصلی این روش تضمین پایداری سیستم بدون استفاده از اطلاعات زاویه بار ۳ ، ( به خاطر مشکلات عدیده ای که اندازه گیری آن در عمل بوجود می آورد ) ، به عنوان یکی از ورودیهای اصلی کنترلر بکار رفته در جبرانگر می باشد، کنترلر فازی پیشنهادی از دینامیک کنترلر فازی دیگری که بر مبنای کنترلر مد لغزشی ۴ ، طراحی شده است، استفاده کرده و آموزش می بیند و بر سیستم اعمال می گردد، کارایی روش کنترلی پیشنهادی با نتایج حاصل از شبیه سازی بکارگیری این کنترلر بر روی سیستم چند ماشینه نشان داده شده است .