سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نیما طاهری نژاد – دانشجوی دانشگاه مهندسی برق، دانشگاه مازندران، دانشکده مهندسی برق
حسین میارنعیمی – استادیار دانشکده مهندسی برق

چکیده:

در این مقاله نسخه جدیدی از الگوریتم اجتماع مورچگان با قدرت جستجو و پایداری بیشتر نسبت به پارامترهای مساله ارائه می شود. رویکرد اصلی، اصلاح فرایند بهنگام سازی محلی برای صمغ مورچه ها است به گونه ای که تغییرات صمغ مسیرها که به نوعی بیانگر برازندگی مسیرهاست هوشمندانه تر تحت تاثیر مورچه های مختلف قرار می گیرد و در عمل همه مورچه ها امکان تاثیر یکسان روی صمغ مورچه ها را ندارد. به منظور برآورد کارایی الگوریتم و مقایسه با الگوریتم های قبلی از مسئله پایه "دستفروش دوره گرد" در شکل های استاندارد آن استفاده شده است. نتایج آزمایشات بیانگر برتری الگوریتم پیشنهادی نسبت به الگوریتم های قبلی است.