سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی شفیعی – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر- تهران- ایران
گئورگ قره پتیان – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر- تهران- ایران
مجید رستمی – دانشکده مهندسی- دانشگاه شهید باهنر کرمان- کرمان- ایران

چکیده:

مهمترین بخش یک سیستم انتقال HVDC که تعیین کننده رفتار استاتیکی و دینامیکی آن می باشد سیستم کنترلی آن است. از این رو طراحی مناسب سیستم کنترلی از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این مقاله طراحی بهینه کنترل کننده توان اکتیو مبدل HVDCبا استفاده از الگوریتمPSOبه منظور بهبود پایداری گذرای سیستم های انتقال هیبرید(AC-DC) بعدازبروز اغتشاشات بزرگ در شبکه ارائه می شود . تاثیر روش پیشنهادی توسط شبیه سازی های کامپیوتری که بر روی یک سیستم نمونه پیادهسازی شده، نشان داده شده است.