سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی لاستیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن شعبانی – شرکت لاستیک البرز
صوفی نیکمرد تهرانی – شرکت لاستیک البرز

چکیده:

هم اکنون در فرمولاسیون آمیزه ترد تایرهای باری از مخلوط کا ئوچوPBR، NR و یا NR، SBR استفده می شود. با بهبود پراکنش دوده، خصوصیات فیزیکی و مکانیکی آمیزه ترد بهبود می یابد و در نتیجه کارایی تایر افزایش می یابد، جهت بهبود پراکنش دوده می توان شرایط اختلاط را تغییر داد و یا اینکه از مواد کمکی فرآیند استفاده نمود. در این تحقیق میزانپراکنش دوده ۳۳۰ N Nدر آمیزه هایی با پایه پلیمری NR/PBR به نسبت ۶۰/۴۰ و NR/SBR به نسبت ۷۵/۲۵ مورد مطالعه قرار گرفته و تاثیر کاربرد مواد کمک فرایند و شرایط اختلاط از جمله ضریب پرشدگی، استفاده از کائوچوی طبیعی خمیری شده و اختلاط دو باره بر روی میزان پراکنش دوده و خصوصیات فیزیکی آمیزه بررسی قرار گرفته است .