سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید الیاسی – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
امین بقالیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروان
محمد بخشی – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

در این مقاله، اثر مسیر فشار بر پر شدگی لوله های فلزی کنگره ای (Metallic Bellows) در فرآیند هیدروفرمینگ لوله بصورت تحلیلی، تجربی و شبیه سازی اجزای محدود مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصل از مدل تحلیلی، فشاری را ارائه کرد که به مقدار بهینه نزدیک بود و در آن فشار، قطعه بدون عیوب پارگی و چروکیدگی در قالب شکل گرفت. برای تائید نتایج بدست آمده از مدل تحلیلی، شبیه سازی اجزای محدود فرآیند و آزمایش های تجربی نیز انجام شده است. نتایج آزمایشگاهی نشان داده است که سطح فشار ارایه شده در مدل تحلیلی نیاز به یک ضریب تصحیح دارد. پس از اعمال ضریب تصحیح در مدل تحلیلی، با شبیه سازی اجزای محدود و آزمایشات تجربی نشان داده شده است که قطعه بطور کامل حفره قالب را پر می کند.