سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدمهدی رضایی – دانشکده مهندسی برق، قطب علمی قدرت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنی
سیدبهروز مجیدی – دانشکده مهندسی برق، قطب علمی قدرت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنی
سیدمجتبی میرسلیم – دانشکده مهندسی برق، قطب علمی قدرت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنی

چکیده:

انتخاب مناسب بردارهای ولتاژ، عاملی کلیدی در کاهش ریپل شار و گشتاور محرکه کنترل مستقیم گشتاور مرسوم بشمار میآید. در این محرکهها، با توجه به فرمان شار و گشتاور و همچنین موقعیت بردار فضایی شار دربرگیرنده استاتور، مناسبترین بردار ولتاژ از جدول بردارهای سوئیچ زنی ولتاژ انتخاب شده و به ماشین اعمال می گردد. اما بررسی ها نشان میدهد با تغییر موقعیت بردار فضایی شار دربرگیرنده استاتور در هر قطاع مولفه های شارساز و گشتاورساز بردارهای ولتاژ موجود در این جدول تغییرات زیادی دارد . با توجه به کاهش تاثیر اعمال این بردارها ، بروز ریپل شار و گشتاور بدیهی بنظر میرسد. در این مقاله یک روش جدید مبتنی بر منطق فازی بمنظور بهبود کارایی محرکه کنترل مستقیم گشتاور ماشین القایی پیشنهاد شده است . با شبیه سازی محرکه کنترل مستقیم گشتاور مرسوم و محرکه پیشنهادی، ریپل این د و محرکه با یکدیگر مقایسه گردیده است . نتایج شبیه سازی حاکی از آن است که علاوه بر کاهش چشمگیر ریپل شار و گشتاور، فرکانس سوئیچ زنی اینورتر بدون افزایش قابل ملاحظه ای تثبیت گردیده است.