سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدمهدی همایون پور – آزمایشگاه سیستمهای هوشمند صوتی – گفتاری دانشکده مهندسی کامپیوتر و فن
فاطمه زمانی –
مجید رئیسی دهکردی –

چکیده:

در بسیاری از کاربردها دسترسی افراد به برخی از امکانات بایستی کنترل شود. از دیرباز استفاده از رمزهای عبور جهت حل مشکل فوق مرسوم بوده است. در طی سالهای اخیر مطالعات گسترده ای جهت استفاده از ویژگیهای بیومتریک انجام شده است. استفاده از ویژگیهای گفتاری کاربران و ویژگیهای رفتاری نحوه تایپ کاربران نمونه ای از این ویژگیها میباشند. در این مقاله، سیستم ترکیبی ارایه شده است که از هر دو ویژگی فوق جهت نصدیق هویت کاربران استفاده میکند. نتایج پیاده سازی سیستم ترکیبی بر روی دادگانی مشتمل بر ١٥ کابر نشاندهنده کارایی سیستم ترکیبی میباشد. در سیستم ترکیبی از ماشین بردار پشتیبان جهت پیادهسازی زیرسیستم تصدیق هویت گوینده و از شبکه عصبی MLP جهت پیادهسازی زیرسیستم تصدیق هویت کاربر به کمک ویژگیهای نحوه تایپ کاربران استفاده شده است. در مرحله آزمایش از کاربران خواسته میشود پس از وارد نمودن کد شناسایی خود از طریق صفحه کلید، عبارتی را نیز بیان نمایند. امتیازات حاصل از دو زیرسیستم فوق به کمک یک رابطه خطی وزندار شده ترکیب میشوند و به کمک امتیاز حاصل، کاربر تصدیق یا رد میگردد