سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا اسلامی نژاد – عضو هیأت علمی دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز، دانشکده مهند
علی موقر – عضو هیأت علمی دانشگاه، دانشگاه صنعتی شریف ، دانشکده مهندسی کامپیوتر
اباذر بذرگر – عضو هیأت علمی دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز، دانشکده مهند
علی براتی – عضو هیأت علمی دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، دانشکده مهند

چکیده:

در این تحقیق اساس کار طراحی یک سرویس نظیر به نظیر(Peer to Peer) جدید جهت اشتراک فایل در شبکه های بی سیم و سیار شهری از جمله پلیس ، اورژانس ، آتش نشانی و اشتراک فایلهای چند رسانه ای است. به همین منظور برای یافتن راه حلی جهت ایجاد یک سیستم جدی د ، مسئله باید به دو قسمت تقسیم شود ابتدا یافتن فایل مورد نظر سپس بازیابی کردن آن و این دقیقا همان چیزی است که امروزه در سرویسهای اشتراک فایل فعلی وجود دارد ما این سیستم جدید را از این عبارت عمومی اقتباس کرده ایم که "جهت خرید یک کالای به خصوص و کمیاب همین طور که به سمت یک سوپر مارکت معتبر و شلوغ قدم برم ی دارید میتوانید از مغازه های بین راهی نیز در مورد آن کالا سوال کنید !"
به همین جه ت سیستمی طراحی ک رده ایم که از مزیتهای هر دو شبکه متمرک ز و نا متمرکز سود برد و چون این سیستم ادغامی از دو سرویس متمرکز(Napster) و نا متمرکز (Gnutella) است ، ما این سیستم را به اختصار HFSS 1 مینامیم که به معنای سیستماشتراک فایل دو رگه میباشد . در این تحقیق چنین سیستمی طراحی و شبیه سازی شده است .