سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید زیارت بان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آ
محمدحسن مرادی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی ازوجی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

یکی از روشهای مورد استفاده در زمینة دسته بندی الگوها استفاده از منطق فازی است. از مسائل موجود در طبقه بندی کنند ههای فازی، کاهش تعداد قواعد فازی است طوریکه کارایی سیستم، حفظ شود. در این مقاله با ارائه یک روش آموزش جدید برای توابع عضویت و همچنین روشی جدید برای حذف قواعد نامناسب فازی، و ترکیب آنها یک سیستم طبق هبندی کننده فازی برای دسته بندی ارقام دست نویس فارسی ایجاد شده است که ضمن کاهش تعداد قواعد فازی در حدود یک سوم قواعد اولیه، قدرت تعمیم آن را نیز افزایش م یدهد.