مقاله بهبود کاهش فليکر ولتاژ با بهره گيري از کنترل فازي درجبران کننده سنکرون استاتيکي توزيع (DSTATCOM) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مهندسي برق مجلسي از صفحه ۲۵ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: بهبود کاهش فليکر ولتاژ با بهره گيري از کنترل فازي درجبران کننده سنکرون استاتيکي توزيع (DSTATCOM)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جبران کننده سنکرون استاتيکي توزيع
مقاله فليکر ولتاژ
مقاله کنترلر فازي
مقاله کنترلر PI

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه قليان غضنفر
جناب آقای / سرکار خانم: حق جو ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: اباذري سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله به مطالعه يک جبران کننده سنکرون استاتيکي با کنترل فازي مي پردازد، که مي تواند جهت کاهش فليکر ولتاژ در يک سيستم توزيع بکار گرفته شود. فليکر ولتاژ به وسيله يک بار بزرگ داراي جذب پيوسته جريان هاي متغير مانند کوره قوس الکتريکي ايجاد مي شود. يک DSTATCOM شامل يک اينورتر PWM منبع ولتاژي و سيستم کنترل آن است. استراتژي کنترل DSTATCOM نقش مهمي در کاهش فليکر ولتاژ ايفا مي کند. در اينجا کنترلر DSTATCOM با دو نوع تنظيم کننده خطي تناسبي-انتگرالي (PI) و غيرخطي منطق فازي طراحي شده است. شبيه سازي يک DSTATCOM با توان راکتيو ۳MVar± روي يک شبکه توزيع ۲۵ KV در نرم-افزارMATLAB/SIMULINK  انجام شده است. در انتهاي مقاله کنترلرهاي فازي به وسيله مقايسه عملکردشان با کنترلرهاي PI ارزيابي شده اند. مشاهده مي شود که کنترلرهاي فازي درکاهش فليکر ولتاژ موثرتر هستند.