سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آیدین سخاوتی – دانشکده فنی،دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
گئورگ قره پتیان – دانشکده فنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سیدحسین حسینی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه امیرکبیر،تهران
غلامرضا زارعی گوار – دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر، دانشگاه تبریز

چکیده:

در این مقاله سعی شده است با بهبود کنترل کننده بار – فرکانس و پیاده سازی یک روش جدید مقدار انحراف فرکانس در حین حالت دینامیکی کاهش یابد . روش جدید بکار گرفته شده مبتنی بر حداقل سازی مجموع مربعات زمان نشست و اوج پاسخ پله انحراف فرکانس به ازای تغییرات بار با استفاده از الگوریتم ژنتیک می باشد . کنترل کننده مذکور برای یک سیستم قدرت دو ناحیه ای غیر متمرکز طراحی شده است . شبیه سازی های انجام گرفته بر روی سیستم قدرت دو ناحیه ای نشان دهنده بهبود پارامترهای سیستم همچون زمان نشست و اوج پاسخ پله می باشد