مقاله بهبود کيفيت آموزش مفاهيم درس شيمي به کمک نقشه هاي مفهومي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در فناوري آموزش (فناوري و آموزش) از صفحه ۲۸۱ تا ۲۹۶ منتشر شده است.
نام: بهبود کيفيت آموزش مفاهيم درس شيمي به کمک نقشه هاي مفهومي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نقشه مفهومي
مقاله يادگيري معنادار
مقاله يادگيري طوطي وار
مقاله برنامه درسي شيمي
مقاله ساختن گرايي
مقاله الگوي پردازش اطلاعات و نظريه ساخت شناختي آزوبل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: عبداله ميرزايي رسول
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
همگام با پيشرفت و توسعه علوم و فناوري شاهد دگرگوني هايي در فلسفه، محتوا و روش هاي آموزشي هستيم. رويکردهاي سنتي و تصور انتقال دانش توسط معلم به مخاطبان، جاي خود را به رويکردهاي نويني نظير ساختن گرايي (ساختن دانش و ايجاد يادگيري معنادار توسط خود يادگيرنده) داده است. با اين وجود هنوز شيوه ارايه محتوا در بيشتر مدارس ايران همان انتقال يک سري مفاهيم از سوي معلم به ذهن فراگير است. محتواي برنامه درسي علوم ايران شباهت زيادي به ساير کشورها دارد؛ اما به نظر مي رسد كه ضعف عملکرد تحصيلي دانش آموزان ما در مقايسه با همسالان خود در کشورهاي ديگر، به طور عمده به علت كاربست روش هاي ناکارآمد ياددهي-يادگيري است. به همين دليل بهترين سرمايه گذاري در آموزش و پرورش توجه بيشتر به شيوه هاي نوين آموزشي است. نقشه مفهومي يکي ازرويکردهاي نوين ياددهي-يادگيري کارآمد، مبتني بر ديدگاه ساختن گرايانه و بر اساس نظريه يادگيري معنادار آزوبل شكل گرفته است. نقشه مفهومي را مي توان ابزار ترسيمي تعريف کرد که مجموعه اي از مفاهيم و معاني را در چهارچوب مشخص با ارتباط هاي منطقي به هم مرتبط مي کند و دستيابي به يک يادگيري معنادار و عميق را که نقطه مقابل يادگيري طوطي وار است امکان پذير مي سازد. برنامه درسي مبتني بر نقشه هاي مفهومي مزيت فراواني دارد. در اين مقاله قصد داريم ضمن معرفي نقشه هاي مفهومي، کاربرد آن را به عنوان يک راهبرد ياددهي- يادگيري که يکي از مراحل اساسي يک برنامه ريزي درسي است، در بهبود کيفيت اجراي برنامه درسي شيمي دوره دبيرستان، بيان کنيم.