سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رسول اژئیان – استادیار ، دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
سعید صالح اردستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک حالت جامد – دانشگاه علم و صنعت ایران
موسی نخعی – دانشجوی دکتری فیزیک حالت جامد – دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک حالت جامد – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

یکی از قسمتهای اصلی سلولهای خورشیدی الکترودها میباشند که وظیفه جمع آوری حاملهای بار را بر عهده دارند الکترود روبی علاوه بر خاصیت رسانایی بایستی از شفافیت بالایی نیز به منظور عبور دادن درصد زیادی از نور به درون سلول برخوردار باشند بهترین ماده ای که در سالهای اخیر بدین منظور مورد استفاده قرار گرفته است ایندیوم تسن اکساید است که گاف انرژی آن حدود ۳٫۷ بوده واجازه جذب طول موجهای بالاتر از ۳۵۰ nmرا نمیدهد لایه های ITOدارای سطحی ناهموار میباشند این ناصافی سطح در سلولهای خورشیدی آلی به علت نازکی لایه های فعال بین الکترود ها میتواند باعث تونل زنی کوانتومی فتو حاملهای بار بین دو الکترود و نشتی جریان بین آنها گردد به منظور هموار تر کردن سطح ITO مخلوطی از دو ماده پلیمری PEDOT/PSS که خود یک نیم رسانای شفاف است را به روش انباشت چرخشی روی آن لایه نشانی کرده و مشاهده نمودیم از نشتی جریان بین دو الکترود کاسته میشود.