سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سیدرسول ارفعی اوغانی – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی مدیر سیستم کیفیت شرکت تولیدی لاستیک البرز

چکیده:

امروزه انتقال سیستماتیک اظهارات مشتریان و تبدیل آن به اقدامات عملی در محصول و فرایند بواسطه ضرورت کسب موفقیت در عرصه رقابت برای شرکتهای تایر سازی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است . در این مقاله روش گسترش عملکرد کیفی محصولات (QFD) با رویکرد چهار مرحله ای و با بکارگیری سایر ابزارهای مدیریتی نظیر , DOE FMEA مورد استفاده قرار گرفته است . نتایج حاصل از این مقاله نشان میدهد که بکارگیری روش QFD همراه با سایر ابزارها این روش را در ارتقای کیفیت تایر سواری اثر بخش تر می نماید .
داشتن رویکرد راه بردی به کیفیت ، انتخاب مناسب محصول ، مشتریان ، اعضای تیم و اجرای کامل تمامی مراحل به همراه گسترش آن در لایه های مختلف سازمان منجر به بهبود قابل توجه ای در کیفیت تایر سواری گردید