سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امین روشندل کاهو – دانشجوی دکتری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ایران
حمیدرضا سیاهکوهی – استادیار گروه فیزیک زمین، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، ایران
احسان ذبیحی نائینی – دانشجوی دکتری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ایران

چکیده:

تحلیل سرعت یکی از کلیدی‌ترین مراحل پردازش داده‌های لرزه‌ای می‌باشد. به طور کلی اساس اکثر روش‌های تحلیل سرعت بر انتخاب بیشینه همدوسی (coherence) می‌باشد. شباهت (semblance) یکی از معیارهای اندازه‌گیری همدوسی است. در این مقاله دو روش جدید برای بهبود قدرت تفکیک طیف تحلیل سرعت با استفاده از تجزیه مقادیر تکین معرفی می‌شود. مبنای این دو روش مانند روش شباهت است با این تفاوت که پس از محاسبه شباهت برای داده‌های محدود به پنجره حول هذلولی، مقدار محاسبه شده با استفاده از نسبت دو مقدار تکین اولیه یا نسبت مقدار تکین اول به مجموع سایر مقادیر تکین وزن داده می‌شود. با این روش پهنای بیشینه مقدار طیف سرعت کاهش یافته و انتخاب بهترین سرعت میسر می‌شود.