سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
علی عبدی قهفرخی – دفتر فنی طرح های نیروگاهی( ۱) سازمان توسعه برق ایران تهران، ایران
علیرضا جلیلیان – دانشگاه علم و صنعت ایران -تهران، ایران

چکیده:
به منظور از بین بردن جریانهای هارمونیکی و همچنین جبرانسازی توان راکتیو ناشی از بارهای نامتقارن متصل به شبکه یا ولتاژهای نامتقارن شبکه از فیلترهای فعال قدرت استفاده میگردد. در این مقاله یک روش موثر و جدید برای کنترل فیلترهای فعال ارائه می شود. این روش که کنترل مستقیم توان (DPC) میباشد بر مبنای روش d-q با قاب مرجع ولتاژ شبکه عمل میکند که هدف، جبرانسازی توان راکتیو و حذف اجزای هارمونیکی است به گونه ای که منبع فقط توان اکتیو تولید کند و توان راکتیو مورد نیاز توسط فیلتر تولید شود. همچنین در این مقاله از مدولاسیون بردار فضایی استفاده شده است. مزایای این روش عبارتند از: پاسخ دینامیکی مناسب و پایدار، کاهش فرکانس کلیدزنی و به دنبال آن کاهش تلفات، عمر بیشتر ادوات الکترونیک قدرت، کاهش اعوجاج ولتاژ بدون استفاده از حلقه قفل فاز ، کاهش THD جریان، پیاده سازی آسان و کاهش نوسانات توان. نتایج شبیه سازی عملکرد خوب این روش را تأیید مینماید.