سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نعمت سلیمی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه تفرش
مجتبی پیشوائی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه تفرش
همایون مشکین کلک – دانشکده مهندسی برق دانشگاه تفرش
مهدی فیروزی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه تفرش

چکیده:

یکی از عناصر شناخته شده در بهبود کیفیت توانUOQCاست که شامل یک فیلتر اکتیو موازی . یک فیلتر اکتیو سری و لینک DCمشترک بین این دو فیلتر می باشد . در UOQC فیلتر اکتیو موازی علاوه بر جبرانسازی توان اکتیو و هارمونیک های جریان بار موظف به تامین و کنترل سطح ولتاژ DC است که این موضوع علاوه بر پیچیده کردن مدار کنترل فیلتر اکتیو موازی. محدوده توان عنصر آن را نیز افزایش می دهد . برای حل این مشکل استفاده از یک یکسو کننده کنترل شده با کنترلر مستقل برای حفظ ولتاژ DC علاوه بر فیلتر اکتیو موازی در UOQC پیشنهاد شد و به عنصر جدید UOQC2 گفته می شود .