سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جاوید خراسانی – کارشناس ارشد قدرت
علی اکبر قره ویسی – گروه برق دانشگاه شهید باهنر کرمان
سید ابراهیم حسینی – گروه برق دانشگاه تربیت معلم سبزوار

چکیده:

رایانه ها مصرف کننده هایی غیر خطی هستند که جریانی با هارمونیکهای بالا را به شبکه برق تحمیل می کنند. در این مقاله با در نظر گرفتن یک مدل جریانی برای رایانه شخصی، فیلتر فعالی برای یک مرکز رایانه ای طراحی شده است. در این راستا برای محاسبه مؤلفه اصلی جریان روش تبدیل فوریه بهبود یافته با پنجره لغزان بکار برده شده است. در ادامه یک کنترل کننده فازی برای کنترل ولتاژ باس DC طراحی و نتایج با یک کنترل کننده تناسبی مقایسه شده است. نتایج شبیه سازیها نشان میدهد که عمل حذف هارمونیکهای جریان بار بخوبی انجام گرفته است. همچنین کنترل کننده فازی پاسخی بسیار مناسب برای ولتاژ باس DC ایجاد نموده است و سرعت و دقت این پاسخ به میزان بار بستگی ندارد.