سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی ترابیان – دانشیار گروه مهندسی محیط زیست ، دانشکده محیط زیست ، دانشگاه تهران
مجتبی فاضلی – استادیار گروه مهندسی آب و فاضلاب ، دانشگاه صنعت آب و برق
محسن سرومیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – محیط زیست ، دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از راههای مقابله با بحران کم آبی ، استفاده از پسابهای شهری تصفیه شده برای بسیاری ز مصارف شهری غیر شرب می باشد. این تحقیق بصورت مطالعات پایلوتی جهت بهبود کیفیت پساب خروجی از تصفیه خانه فاضلاب شهید محلاتی تهران با استفاده از فیلتراسیون درشت دانه با جریان افقی ، انجام شده است . نتایج حاصله نشان می دهد ، کارایی صافی بدون تزریق ماده منعقد کننده ،قابل ملاحضه نبوده و تضمین کننده توصیه های موجود برای عمده مصارف شهری غیر شرب نمی باشد . در صورت تزریق کلروفریک (۱۵ میلی گرم در لیتر) با بار سطحی ۲/۵ متر در ساعت میزان حذف کدورت ، COD , TSS ، فسفر ، کلر مورد نیاز و کلیفرم کل به ترتیب برابر ۸۷ و ۶۶ و ۷۸ و ۸۵ و ۴۱ و ۳۵ درصد بوده و در بار سطحی ۵/۵ متر در ساعت حذف پارامترهای مذکور برابر ۸۵ و ۵۷ و ۶۶ و ۷۲ و ۳۵ و ۲۷ درصد بوده است . در مورد میزان حذف ازت آمونیاکی و نیتراتی نیز ، نتایج حاصله بیانگر نیتریفیکاسیون محدود ( کاهش آمونیاک و افزایش نیترات) می باشد . حذف پارامترهای کدورت ، COD , TSS و فسفر جهت بهبود کیفیت پساب برای عمده مصارف شهری غیر شرب مناسب می باشد و برای حذف کلیفرمها باید تمهیدات تکمیلی نظیر کلر زنی بکار گرفته شود.