سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شهرام شریف نیا – دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی شیمی، آزمایشگاه کاتالیست و
عباسعلی خدادادی – دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی شیمی، آزمایشگاه کاتالیست و
یدالله مرتضوی – دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی شیمی، آزمایشگاه کاتالیست و
رضا قیطانچی – دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی شیمی، آزمایشگاه کاتالیست و

چکیده:

از مهمترین مسائل مطرح در سنتز فیشر – تر وپش (Fischer-Tropsch Synthesis) ، بدست آوردن گزینش پذیری بالایی از و گزینش پذیری محصولات محصولات میان تقطیر می باشد . نسبتH2/CO از پارامترهای اساسی در میزان درصد تبدیل COبحساب می آید . در این تحقیق اثرات توزیع H2 در طول بستر ثابت کاتالیستی سنتز FTS و در نتیجه تغییرات نسبت H2/CO ، بر سینتیک و بخصوص گزینش پذیری محصولات FTS ، نسبت به حالت تزریق همراه هیدروژن و CO در ورودی راکتور، بررسی گردید . توزیع هیدروژن در طول راکتور، با سه استراتژی کاهشی، مساوی و افزایشی صو رت گرفت . نتایج اولیه ، نشان می دهد که گزینش پذیری C1 تا حدود %٥٠ کاهش یافته و C5-C10 تا %٤٥ افزایش می یابد . همچنین احتمال رشد زنجیر با توزیع هیدروژن افزایش می باید .