سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا رزازی – هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
اعظم حسنی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
حسین قاسمعلی زاده – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

چکیده:

یکی از روشهای مکان یابی بدون محدوده، روش آزمون نقطه در مثلث می باشد دراین روش مثلث هایی با رئوس گره های راهنما که موقعیت شان در شبکه مشخص است ساخته می شود به ازای هرگره با استفاده از روش آزمون نقطه در مثلث مشخص می گردد که آن گره در داخل کدام یک از مثلث های ساخته شده قرار دارد سپس با استفاده از اشتراک بین مثلث های بدست آمده محدوده ای برای گره مشخص می گردد مرکز ثقل این محدوده مکان تقریبی گره خواهد بود در روش آزمون نقطه در مثلث برای تشخیص قرا رگرفتن نقطه در داخل مثلث از قضایایی استفاده شدها ست که با خطا روبرو می باشد در روش پیشنهادی I-APIT عامل خطا حذف شده و از تفاضل تقسیمی نیوتن برای بدست آوردن فواصل و از مساحت مثلثهای تشکیل شده گره ناشناس با گره های راهنما برای تشخیص قرار گرفتن نقطه در داخل یا خارج مثلث استفاده شده است نهایتا تشخیص موقعیت گره با توجه به ارزیابی های انجام شده با خطای کمتری انجام می شود.