سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سمیه لگزیان – دانشجوی کارشناسی ارشد ، گروه کامپیوتر ، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد
سعید راحتی – استادیار، گروه برق ، دانشگاه آزاد اسلامی ، مشهد
مهرنوش شمس فرد – استادیار گروه کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی ، تهران
اعظم استاجی – استادیار ، گروه زبانشناسی دانشکده ادبیات، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

این مقاله به ارائه الگوهایی در جهت بهبود سیستم پرسش و پاسخ SBUQA پرداخته است . سیستم SBUQA با استفاده از گرامر واژه ای – نقشی ساخت نقشی پرسشهای when,where,who,what,witchرا بدست آورده و سپس بر اساس الگوهای تعیین شده پرسش برای هر یک ، یک یا چند الگوی پاسخ تعریف نموده است. با ورود هر پرسش و تعیین الگوی پاسخ متناسب با آن، جملات سند مورد پردازش واقع شده و با تطبیق الگوی های پاسخ با جملات سند و الگوریتم یکسان سازی، بهترین پاسخ برای پرسش مشخص می شود . علاوه بر پرسشهایی که الگوی آنها ارائه شده است ممکن است کاربرد سوالات دیگری مطرح کند که از جمله آنها پرسش های چرایی (Why ) و آیا(Yes-No) می باشد . در این مقاله با پردازش این دسته پرسشها، الگوی ساخت نقشی پرسشها مورد بررسی واقع شده و ساخت نقشی پاسخهای مورد انتظار ارائه شده است. در تحقیق حاضر علاوه بر تعریف الگوی پاسخهای جدید الگوهای پرسشهای تعریف شده قبلی نیز مورد بررسی بیشتر قرار گرفته است و اصلاحات مورد نیاز جهت افزایش دقت و کارایی سیستم انجام شده است. با افزودن الگوی پرسشهای جدید و اصلاح الگوهای قبلی کارایی و انعطاف سیستم جهت یافتن پاسخ های دقیقترو بیشتر افزایش یافته است . ابزار پیشنهادی با استفاده از مجموعه پرسشهایTREC و همچنین مجموعه داده های جمع آوری شده از داستانهای انگلیسی مورد ارزیابی واقع شده است و نتایج بالاتری را نسبت به سیستم قبلی نشان می دهد.