مقاله بهبود QFD با استفاده از مهندسي ارزش (از ديدگاه مديران صنايع قطعه سازي استان آذربايجان شرقي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مديريت بهره وري (فراسوي مديريت) از صفحه ۱۲۹ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: بهبود QFD با استفاده از مهندسي ارزش (از ديدگاه مديران صنايع قطعه سازي استان آذربايجان شرقي)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهندسي ارزش
مقاله گسترش عملکرد کيفيت
مقاله بهبود روش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صديق منصور
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني كمال الدين
جناب آقای / سرکار خانم: صدرنيا آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق، ضمن معرفي اجمالي دو روش QFD و VE، مزايا و جنبه هاي مختلف آنها مورد بررسي قرارگرفته وسپس تاثير هزينه بعنوان مهمترين بعد مهندسي ارزش و متغيير مستقل بر مراحل QFD مورد بررسي قرار گرفته است.
نحوه عملکرد با ارايه مثال عملي توضيح داده شده و داده هاي مورد نياز با استفاده از پرسشنامه از مديران و متخصصين انجمن قطعه سازي استان جمع آوري گرديد. اين پرسشنامه داراي پايايي a=0.828)) و روايي مورد تاييد بود. تجزيه و تحليلها و آزمون فرضيه ها، توسط آزمون t-test)) مقايسه زوجها)) ودر نرم افزار SPSS15 صورت گرفت.
آزمون فرضيه ها بوسيله نرم افزار SPSS15 نشان داد که هر سه فرضيه مورد قبول ميباشد. لذا با توجه به ارقام بدست آمده و اختلاف معني دار بين حالتهاي (بدون استفاده از مهندسي ارزش) و (با استفاده از مهندسي ارزش) ميتوان نتيجه گيري کرد که مهندسي ارزش مي تواند باعث بهبود روش QFD گردد. در پايان مدل پيشنهادي بصورت مثال عملي انجام شده توضيح داده شده و توصيه هايي جهت زمينه سازي براي بکارگيري روشهاي فوق ارايه شده است.