سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهری شکوهی هرندی –
محمدعلی عبدلی –
علی اصغر قدیم خانی –

چکیده:

در این تحقیق بهترین روشها و استانداردهای بازیافت PET مطرح و وضعیت موجود بازیافت PET در شهر تهران مورد بررسی قرار رفته است. براساس نتایج این بررسی بازیافت PET در تهران از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و یکی از دلایل این امر ضعف برنامه های جمع آوری می باشد. از آنجا که یک برنامه مناسب جمع آوری تأثیر به سزایی در کیفیت پلاستیکهای PET جمع آوری شده دارد که خود منجر به افزایش بهره وری و کاهش هزینه های کلی بازیافت و به طبع آن تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در این صنعت می گردد، در این مقاله سعی شده ضمن معرفی بهترین عملکردها، پیشنهاداتی جهت بهبود وضعیت موجود ارائه گردد.