سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی کرمانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه – گروه کامپیوتر
احمد براآنی – استادیار دانشگاه اصفهان- گروه کامپیوتر
بهرام امینی – هیات علمی دانشگاه ، کارشناس ارشد سیستمها، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه ، ذوب آ

چکیده:

در این تحقیق به بررسی قابلیتها و تکنیکهای طراحی و ساخت انباره داده و شیوه تطابق آنها با ساختار محیطی شرکت ذوب آهن اصفهان پرداخته شده است. در این شرکت دهها سیستم عملیاتی وجود دارد که داده ها را در محیطهای سنتی در ساختارهای متفاوت نگهداری مینماید و اخیرا" نیز سیستمERP4 بعنوان جایگزین پنج سیستم عملیات اصلیاستقرار یافته است. بدلیل وجود ناهنجاری در ساختار و فرمت داده ها، تناقض و عدم وجود تعاریف معنایی برای داده ها، تنوع و قدمت تکنولوژی سیستمهای میزبان، وجود مشکلات ذاتی درERPناشی از برآورده نساختن نیازهای تحلیلی، عملا"بخش زیادی از داده ها بطور موثر در دسترس مدیران و تحلیلگران قرار ندارد و با استفاده از روشهای نا کارآمد و با صرف وقت و هزینه زیاد از داده های تاریخی موجود استفاده میشود. نتیجه این تحقیق ارایه یک معماری مناسب، طراحی مدل داده متناسب با نیازمندیهای اطلاعاتی مطابق با روش،Inmonپیاده سازی آزمایشی تحت اوراکل، ارایه راهکارهای اجراییبرای غلبه بر مشکلات و کاهش ریسک بازگشت سرمایه برای استقرار یک انباره داده جامع میباشد.